Kunngjøring

Påvist pankreassykdom (PD SAV2) i oppdrettsanlegg i Høyanger, Sogn og Fjordane

Publisert 06.02.2019     Sist endret 06.02.2019

Det er påvist PD forårsaket av SAV2 på lokalitet 33677 Torvund. Lokaliteten eies av Osland Havbruk AS.

Prøvene ble tatt ut i forbindelse med kartlegging av sykdomsstatus før avlusing i januar.

Dette er det andre tilfellet av SAV2 som er påvist i Sognefjorden i løpet av kort tid. Vi viser til nettmelding publisert 16.1.2019 vedrørende påvist PD forårsaket av SAV2 på lokalitet 13643 Hjartholm.

Restriksjoner og utslakting

Påvisningene er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å hindre at smitten sprer seg har Mattilsynet pålagt restriksjoner for lokalitetene. Det er blant annet forbudt å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse av Mattilsynet. Selskapene er i gang med å slakte ut fisken i oppdrettsanleggene som har fått påvist SAV2. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Opprettelse av kontrollområde

Mattilsynet ser alvorlig på funnene fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området. Variant SAV3 er den vanligste subtypen sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. SAV2 er en virusvariant som vi ikke ønsker skal spres sør for Stadt.

Det er nå påvist to tilfeller av SAV2 i samme område. Mattilsynet oppretter derfor et kontrollområde rundt de smittede lokalitetene for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV2.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger med tanke på antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold vil være viktig når Mattilsynet vurderer hvor stort et eventuelt kontrollområde bør være.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Ihle, fagrådgiver fiskehelse, region Sør og Vest, mob: 977 55 174


Kontaktinformasjon

Cecilie Ihle, fagrådgiver fiskehelse, region Sør og Vest, mob: 977 55 174