Slik varsler du Mattilsynet ved mistanke eller påvisning av sykdom på akvatiske dyr


Publisert 01.11.2017 | Sist endret 02.11.2017

Mattilsynet har laget en veileder for varsling når det er grunn til mistanke eller påvisning av sykdom på akvatiske dyr. Alle har varslingsplikt og veilederen forteller enkelt hva som skal varsles, hvordan og hvorfor varsling er viktig.

Tidlig og korrekt varsling til Mattilsynet av mistanker eller påvisninger av sykdommer er avgjørende for å stanse sykdomsutbrudd.

Alle har plikt til å varsle. Imidlertid er ikke alle klar over plikten eller vet hvordan de skal varsle. Derfor har Mattilsynet laget en veileder for varsling.

Målet med veilederen er at du enkelt forstår hva som ligger i varslingsplikten, vet hvordan du skal varsle og dermed varsler Mattilsynet umiddelbart når det kan være fare for utvikling eller spredning av smittsom sykdom.

Veilederen gjelder alle, men er spesielt nyttig for deg som utfører helsekontroll i et akvakulturanlegg, jobber i fiskehelsetjenesten, eier eller røkter oppdrettsfisk, transporterer oppdrettsfisk, undersøker prøver av fisk i et laboratorium, er grunneier eller fisker i en elv og lurer på om du skal varsle.

Veilederen skal klargjøre forståelsen av plikten til å varsle. Dersom du har innspill til veilederen kan du sende dem til internpost.fiskehelseogfiskevelferd@mattilsynet.no

Kontaktinformasjon

Helga Vik, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret. Tel: 22 77 82 70
Rune Torbjørn Knutzen, seniorinspektør, avdeling Innherred og Fosen. Tel: 22 77 84 94

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?