Fiskevelferd og avlusing med varmt vann

Publisert 08.04.2019     Sist endret 08.04.2019

Nye undersøkelser viser at oppdrettslaks har klar smerteatferd når de er i vann som er over 28 grader. Resultatene sannsynliggjør at det er ikke er fiskevelferdsmessig forsvarlig å avluse med varmtvann over 28 grader.

Oppdretterne og andre som gjennomfører lakselusbehandling med varmtvann må ta hensyn til denne nye kunnskapen.

Bakgrunn for undersøkelse

Varmtvannsbehandling går ut på at oppdrettsfisken overføres til et vannbad på vanligvis mellom 29 og 34 grader i ca. 30 sekunder. Metoden omtales også som termisk avlusing.

De siste årene har metoden blitt den mest brukte mot lakselus på oppdrettsfisk. I 2018 ble det gjennomført 1370 varmtvannsbehandlinger. Det utgjorde 68 prosent av alle medikamentfrie behandlinger.

Det er kjent at varmtvannsbehandling innebærer risiko for skade og økt dødelighet. De siste årene har Mattilsynet fått mange meldinger om oppdrettsfisk som har blitt skadet eller dødd ved bruk av varmtvann. I tillegg har forskere og fiskehelsepersonell stilt spørsmål om varmtvannsbehandling er smertefullt for fisken.

Mattilsynet ga derfor Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet i 2018 i oppdrag å vurdere om varmtvannsbehandling medfører smerte for fisken.

Resultat: Fisk viser tydelig smerteatferd

De foreløpige resultatene fra forsøkene viser at oppdrettslaks som utsettes for vann fra 28 grader og oppover reagerte med tydelig smerteatferd.

Smerteatferdene som ble observert var bl.a. høy svømmehastighet, kollisjon med karvegg og hoderisting. Etterhvert brøt fisken overflaten, svømte i sirkel og i noen tilfeller ble det observert sideveis bøying av kroppen.  Smerteatferden vedvarte til fisken mistet likevekt og lå urørlig på siden.

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet antyder at økt skadefrekvens og dødelighet ved varmtvannsbehandling kan skyldes stress og panikkreaksjonene som det varme vannet påfører fisken.

Mattilsynets forventninger og oppfølging

Mattilsynet forventer at oppdrettere, fiskehelsepersonell og andre som har ansvar for lakselusbehandling med varmtvann tar hensyn til resultatene. Den samme forventningen har vi til produsentene av utstyr og metoden.

Mattilsynet vil fortsatt følge opp avlusinger der fisk har blitt skadd eller dødd. Hvis hendelsen skjer ved varmtvannsbehandling, kan bruk av vann over 28 grader være en skjerpende grunn til eventuelle reaksjoner.

Mattilsynet har informert næringsorganisasjonene og fiskehelsetjenestene om de foreløpige resultatene.

Vi vil invitere bransjen til møte rett over påske for å få vite mer om hvordan næringen tilpasser seg den nye kunnskapen og hvilke konsekvenser dette har.

Mattilsynet utarbeider retningslinjer for hvordan inspektører skal følge opp varmtvannsbehandling spesielt.

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner