Mattilsynet innfører gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd


Publisert 12.05.2017 | Sist endret 12.05.2017

I tråd med revidert statsbudsjett innfører Mattilsynet gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder. Gebyrordningen trer i kraft straks.

Stortinget har bestemt å øke ressursene til Mattilsynet med 12,5 millioner kroner for å sette Mattilsynet i stand til å gjennomføre tilsynene som kreves i forbindelse med oppfølgingen av stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. De økte ressursene skal dekkes av gebyrinntekter. Gebyrordningen sørger for at næringsaktørene selv bidrar til at Mattilsynet får tilført nødvendige ressurser for tilsyn med havbruksnæringen.

Kontaktinformasjon

Solveig Bjørnerud Khan, rådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 66

Fant du det du lette etter?