Til hovedinnhold

Lokalmat – frukt, bær og grønsaker

Her finn du informasjon om nokre særskilde regelverkskrav og utfordringar ved produksjon av frukt, bær og grønsaker. 

Publisert

Innhald på denne sida

  1. Primærproduksjon – dyrking
  2. Dyrking av poteter
  3. Dyrking av bær, salat, urter og mikrogrønt*
  4. Produksjon av spirer
  5. Eigen kompost til dyrking 
  6. Sanke og selje ville vekstar 
  7. Vidare bearbeiding 
  8. Særskilte krav til merking
  9. Prøvetaking
  10. Regelverk

Det er ditt ansvar at produkta er trygge og har god kvalitet. Ved vidareforedling av råvarene må du kjenne til farane i din produksjon og vite kva du skal gjere for å sikre trygg mat.

Dei generelle reglane for god næringsmiddelhygiene vert ikkje omtala her. Les meir om produksjon av frukt, bær, grønsaker og korn på våre sider om matproduksjon

Før du startar opp må du registrere verksemda