Til hovedinnhold

Krav til lokale, utstyr, drift og kompetanse for meieri

For å få trygg matproduksjon er det nødvendig å ha rette lokale og utstyr, rett kompetanse og god hygiene. Dette skal vere ein integrert del av den daglege drifta.

Publisert

Vatnet de bruker, skal ha drikkevasskvalitet. De skal også ha kontroll med vatnet i internt leidningsnett. I tillegg skal de ha nok varmt og kaldt vatn til å dekkje behovet deira. Sjå meir informasjon om drikkevatn på under temaet drikkevassforsyning.

Viss de har eiga vassforsyning, må de ha ekstra kontroll med tilførselen av drikkevatn.

Les meir om vassforsyning:

Lokalmat: Drikkevatn frå eiga vasskjelde

Les meir om trygg matproduksjon:

Mathandtering og hygiene

Lokale, utstyr og innreiing

Internkontroll

Trygg produksjon av lokalmat

Lokalmat: Mjølkeprodukt