Til hovedinnhold
Søk

Krav til lokaler, utstyr, drift og kompetanse for meieri

For å få trygg matproduksjon er det nødvendig å ha riktige lokaler og utstyr, rett kompetanse og god hygiene. Dette skal være en integrert del av den daglige driften.

Publisert

Vannet dere bruker, skal ha drikkevannskvalitet. Dere skal også ha kontroll med vannet i internt ledningsnett.  I tillegg skal dere ha nok varmt og kaldt vann til å dekke behovet deres. Se mer informasjon om drikkevann på under temaet drikkevannsforsyning.

Hvis dere har egen vannforsyning, må dere ha ekstra kontroll med tilførselen av drikkevann.

Les mer om vannforsyning:

Lokalmat: Drikkevatn frå eiga vasskjelde

Les mer om trygg matproduksjon:

Mathåndtering og hygiene

Lokaler, utstyr og innredning

Internkontroll

Trygg produksjon av lokalmat

Lokalmat: Mjølkeprodukt