Til hovedinnhold

Fakta om algegifter

Disse artene kan opptre i sjøen i ulike perioder gjennom året, og forekomsten av de ulike toksinene vil derfor variere.

Publisert

Algetoksiner produseres av flere ulike planteplanktonarter. Algetoksiner forbindes ofte med blåskjell og andre skjellarter. Skjell filtrerer effektivt alger fra sjøen og kan oppkonsentrere store mengder algetoksiner. Når vi spiser skjell med høyt algetoksininnhold, kan vi bli alvorlig syke. De ulike toksinene har ulik virkning og gir ulike symptomer.

Ulike toksingrupper

Algetoksiner i skjell deles ofte inn i ulike toksingrupper. 

PSP-toksiner

Symptomer er nummenhet i lepper og munn, fingre og tær. Lammelser i muskulatur kan også oppstå, og i verste fall kan dette ramme åndedrettsmuskulaturen.

DSP-toksiner

Symptomer er kvalme, diaré og oppkast.

YTX-toksiner

Ingen kjente symptomer på mennesker.

PTX-toksiner

Ingen kjente symptomer på mennesker.

ASP-toksiner

Disse er også kalt hukommelsestaptoksiner. Symptomer er kvalme, oppkast, magekramper og diaré, og i tillegg forvirring, nedsatt orienteringsevne eller hukommelsestap.

Azaspiracid-toksiner og AZP

Symptomer ligner på symptomene ved DSP-forgiftning, med kvalme, oppkast, diaré og magekramper.

Skjell må testes på laboratoriet

Konsentrasjonen av algetoksiner reduseres ikke vesentlig ved koking, frysing eller annen behandling. Skjell med algetoksiner kan ikke renses ved for eksempel å legge skjellene i rent vann. Det er ikke mulig å se på skjellet, eller krabben, om innholdet av algetoksiner er høyt.

I kommersiell sammenheng må skjell testes på laboratoriet for å dokumentere at algetoksininnholdet er lave nok når skjellene skal omsettes. Regelverket har satt grenser for hvor mye algetoksiner skjell kan inneholde når skjell skal omsettes. Det er produsenten som skal sørge for at skjell som omsettes oppfyller disse kravene.

Kommersiell høsting og omsetning av skjell

Blåskjellvarsel

Publikum som plukker skjell til eget bruk må alltid være forsiktige. Mattilsynets blåskjellvarsel gir opplysninger om hvor det er lite algetoksiner, og hvor konsentrasjonene er høye. Blåskjellvarslet dekker ikke hele kysten, og det sikreste er derfor å plukke skjell så nære kontrollstasjonen som mulig.