Muggsoppgifter (mykotoksiner)

Muggsoppgifter (mykotoksiner) er naturlig forekommende giftstoffer fra muggsopp.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Fakta om muggsoppgifter
  2. Dette er de mest kjente muggsoppgiftene
  3. Tilsyn og kontroll med muggsoppgifter i mat
  4. Regelverk om muggsoppgifter i mat
  5. Mer informasjon om muggsoppgifter

Det er størst problemer med vegetabilske produkter, hvor muggsoppgiftene kommer inn i produksjonen gjennom for eksempel soppangrep på korn, som brukes til mat og til dyrefôr, eller via jord som smitter over på produkter som nøtter og frukt.