Til hovedinnhold

Tilsyn og kontroll med muggsoppgifter i mat

Mattilsynet har overvåket nivået av muggsoppgifter i mat på det norske markedet i flere år. Muggsoppgifter finnes først og fremst i vegetabilske matvarer, et unntak er aflatoksin M1, som kan forekomme i melk.

Publisert

Innhold av muggsoppgifter er blant annet avhengig av dyrkningsklima og kvalitetskontroll under produksjon og lagring av matvarer.

Myndighetene fører tilsyn med utsatte matvarer for å sikre at mykotoksiner ikke forekommer i mengder som kan skade folkehelsen. Det hender at produkter trekkes tilbake fra markedet fordi det påvises for høye mengder mykotoksiner.

Grenseverdier for aflatoksiner overskrides hyppigst i importprodukter som

  • nøtter
  • fiken
  • krydder
  • basmatiris

Det er derfor særskilt kontroll for slike risikoprodukter. Mattilsynet har gjennom overvåking også påvist noe mykotoksiner i norskprodusert korn. Det er fusariumtoksinet deoksynivalenol (DON) som forekommer oftest.

Det er fastsatt grenseverdier for flere mykotoksiner, og det arbeides med å fastsette flere. Barn er mer utsatt for toksinene da de ofte vil kunne ha et høyere inntak i forhold til kroppsvekten. Det er derfor lavere grenseverdier på produkter som markedsføres til spedbarn og småbarn.