Til hovedinnhold
Rapport

Analyse av brød, knekkebrød og frokostblandinger (2017)

Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer, tungmetaller, akrylamid og muggsoppgifter i utvalgte brød, knekkebrød og frokostblandinger. Analysene viste at produktene inneholdt minimalt med uønskede stoffer. Analysen ble utført av NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning).

Publisert
Hva ble undersøkt?

Brød, knekkebrød og frokostblandinger

Tidsrom
2017
Hva lette vi etter?

Innhold av næringsstoffer, tungmetaller, akrylamid og muggsoppgifter i de undersøkte matvarekategoriene.

Hva fant vi?

Resultatene fra samtlige analyser var under grenseverdiene som gjelder for arsen, bly, kadmium og kvikksølv i ulike matvarekategorier. Akrylamidinnhold var også under veiledende verdier. Det samme gjaldt for mykotoksin (muggsoppgift), som kan finnes i korn og kornprodukter.

Hvem utførte oppdraget?

NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning)

Fil
Rapport 2017_ Næringstoffer, tungmetaller, akrylamid og mykotoksin i brød, knekkebrød og frokostblandinger (PDF)