Til hovedinnhold
Rapport

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttpålegg (2018)

Havforskningsinstituttet(HI) har, på oppdrag fra Mattilsynet, utført næringsstoff- og tungmetallanalyser av kjøttpålegg.

Publisert

Formålet til prosjektet «Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttpålegg» er å fremskaffe næringsstoffverdier til Matvaretabellen og kontrollere produktene for tungmetaller.

Hva ble undersøkt?
  • Totalt 20 samleprøver
  • Hver samleprøve besto av tre ulike batcher fra produsentene Nordfjord, First Price, Gilde, Grilstad, Tulip, Mills, Stabburet og Prior
Tidsrom
Analysene ble utført i perioden perioden januar til mai 2018.
Hva lette vi etter?

Prosjektet har gitt analysedata for kjøttpålegg fra dagligvarehandelen. 20 produkter ble analysert for aske, protein, total fett, fettsyrer, kolesterol, vitamin A, vitamin E, vitamin K1, vitamin K2 (menakinoner: MK4, MK5, MK6, MK7, MK8, MK9, MK10 samt β, ϒ-dihydro K1), tiamin, riboflavin, niacin, pyridoksin (B6), folat, B12, vitamin C, jod, kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, jern, kobber, sink, selen, arsen, kadmium, bly og kvikksølv for 20 kjøttprodukter. Sukkerarter, stivelse og β-karoten ble analysert i 18 produkter og fiber i 6 av kjøttproduktene.

Hva fant vi?

Resultatene viste at nivåene av tungmetallene i kjøttpålegg, som er analysert, er under de grenseverdier som gjelder for arsen, bly, kadmium og kvikksølv.

Resultatene viser avvik mellom deklarert og analysert verdi for salt for 6 av 20 pålegg. Mattilsynet vil følge opp disse avvikene.

Fil
Rapport_ Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttpålegg 2018 (PDF)