Til hovedinnhold
Rapport

Analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i kornprodukter (2021)

Havforskningsinstituttet (HI) har, på oppdrag fra Mattilsynet, utført analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i kornprodukter. Formålet til prosjektet "Analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i kornprodukter" er å fremskaffe næringsstoffverdier til Matvaretabellen og kontrollere produktene for fremmedstoffer.

Publisert
Hva ble undersøkt?
  • De analyserte produktene er: havregryn, økologisk havregryn, siktet hvetemel, spelt hvetemel, økologisk hvetemel, sammalt hvetemel, siktet rugmel, sammalt rugmel, finmalt byggmel og kruskakli.
  • Produsentene: AXA, Kolonihagen, Møllerens og Regal.
  • Totalt 45 samleprøver. Hver samleprøve besto av tre ulike batcher fra hver produsent.
Tidsrom
Analysene ble utført i perioden november-desember 2019 (uttak 1), og i august-september 2020 (uttak 2) og fem kornprodukter i februar 2021 (uttak 3).
Hva lette vi etter?

Prosjektet har gitt analysedata for innhold av næringsstoffer og fremmedstoffer i kornprodukter fra dagligvarehandelen.

 Prosjektet har fremskaffet analyseverdier for aske, protein, fett, fettsyrer, sukkerarter, stivelse, kostfiber, β -karoten, tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), niacin (vitamin B3), pyridoksin (B6), folat, vitamin C, vitamin E, vitamin K1, vitamin K2, kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, jern, sink, selen, jod, arsen, kadmium, bly og kvikksølv, og mykotoksinene deoksynivalenol (DON), zearalenon, T2 HT2 og enniatin for 40 kornprodukter. Kornproduktene i uttak 3 (5 produkter) ble kun analysert for fett, protein, aske, stivelse og kostfiber.

Hva fant vi?

Resultatene viser at nivåene av tungmetallene i kornproduktene som er analysert er under de grenseverdier som gjelder for arsen, bly, kadmium, kvikksølv og mykotoksiner.

Resultatene viser et høyere innhold av kostfiber i norske kornprodukter enn tidligere. Dette kan forklares med bruk av en analysemetode (AOAC 2009.1) som får med flere kostfiber forbindelser.

Mattilsynet vil informere berørte virksomheter om analyseprosjektet.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Rapport_ Analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i kornprodukter 2021 (PDF)