Til hovedinnhold
Rapport

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i tex-mex-mat (2014)

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har, på oppdrag fra Mattilsynet, utført næringsstoff- og tungmetallanalyser i tex-mex-produkter.

Publisert

Formålet med analyseprosjektet var å innhente næringsstoffverdier til Matvaretabellen.no, og å analysere innholdet av tungmetaller i produktene.

Hva ble undersøkt?

 Åtte produkter fra Old El Paso og Santa Maria.

Tidsrom
2014
Hva lette vi etter?

Næringsstoffer og tungmetaller (arsen, kadmium og bly).

Hva fant vi?

Fire av åtte analyserte produkter er mangelfullt merket sammenlignet med det analyserte innholdet av næringsstoffer.

Produktene inneholdt betydelig mindre bly og kadmium enn de grenseverdier som er satt for de enkelte matvaregrupper.

Hvem utførte oppdraget?

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Fil
Rapport - analyseprosjekt tex-mex 2014 (PDF)