Til hovedinnhold
Rapport

Miljøgifter i fisk 2015 – marine oljer

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2015» undersøkte ti marine oljer. Resultatene viser store variasjoner i nivå av uønskede stoffer.

Publisert
Hva ble undersøkt?
  • Tre torskeleveroljer
  • Tre lakseoljer
  • En haileverolje
  • En havmusolje
  • En selolje
  • En hvalolje
Tidsrom
1. januar til 31. desember 2015
Hva lette vi etter?

Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere og grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

Hva fant vi?

To av oljene – hvaloljen og havmusoljen - hadde svært høye konsentrasjoner av dioksin, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB. Dette var over grenseverdiene og begge oljene ble trukket fra markedet.

Innholdet i resten av oljene varierte, men ingen var over grenseverdiene.

Fil
7e3c291640e8e5b0f756ef7b5870902f287eb9ff (PDF)