Til hovudinnhald
Rapport

Miljøgifter i fisk 2017 – marine oljer

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2017» undersøkte ti marine oljer. Resultatene viser store variasjoner i nivå av uønskede stoffer, men ingen av oljene hadde nivåer som var over Norge og EUs grenseverdi.

Publisert
Hva ble undersøkt?
  • Syv fiskeoljer
  • En blandingsolje av fiskeolje og planteolje
  • En selolje
  • En mikroalgeolje
Tidsrom
1. januar til 31. desember 2017
Hva lette vi etter?

Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere og grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

Hva fant vi?

Ingen av oljene hadde nivåer som var over Norge og EUs grenseverdier.

De høyeste konsentrasjonene ble funnet i en kaldpresset haileverolje, en lakseolje og en kaldpresset selolje. Resten av oljene hadde betydelig lavere verdier av alle organiske miljøgifter.

Konsentrasjonene av tungmetallene kadmium, kvikksølv og bly var svært lave og lå under kvantifiseringsgrensene, altså det som er mulig å påvise, for de fleste oljene.

For arsen varierte mengden i de ulike oljene, men i de fleste oljene var nivåene svært lave.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Rapport_ Miljøgifter i fisk 2017 - marine oljer (PDF)