Til hovedinnhold
Rapport

Miljøgifter i fisk 2020 – marine oljer

Overvåkningsprogrammet "Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2020" undersøkte ti marine oljer som brukes som kosttilskudd. Analysene viste at én av oljene oversteg grenseverdiene for dioksiner og dioksinlignende PCB.

Publisert
Hva ble undersøkt?
  • Ni fiskeoljer
  • En mikroalgeolje
Tidsrom
1. januar til 31. desember 2020
Hva lette vi etter?

Organiske miljøgifter: Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB og polybromerte flammehemmere

Metaller: arsen, kadmium, kvikksølv og bly

Næringsstoff: selen

Prosessframkalte stoffer: 3-MCPD-estere og glysidylestere

Hva fant vi?

Resultatene viste at det var stor variasjon i innholdet av organiske miljøgifter mellom de undersøkte oljene.

  • Ni av de ti oljene hadde nivåer som lå under gjeldende grenseverdier i Norge og EU.
  • Én av oljene, Bioform Omega-3 olje, (fiskeolje framstilt fra havmus og laks) hadde konsentrasjoner av organiske miljøgifter som oversteg grenseverdien for sum dioksiner og grenseverdien for sum dioksiner og dioksinlignende PCB. Mattilsynet har fulgt opp dette produktet overfor virksomheten og produktene er trukket fra markedet.

Konsentrasjonene av tungmetallene kvikksølv, kadmium og bly var lave i alle de undersøkte oljene, og ingen hadde nivåer over gjeldende grenseverdier for tungmetaller i kosttilskudd.

Dette er det tredje året hvor marine oljer også blir analysert for de prosessfremkalte stoffene 3-MCPD-estere og glysidylestere. Dette er stoffer som dannes under raffinering av vegetabilske og marine oljer ved høye temperaturer (ca. 200°C), men dannelsen kan reduseres ved å optimalisere raffineringsprosessen.

  • Nivåene varierte mye mellom oljene, men ingen hadde nivåer av sum 3-MCPD+3-MCPDE over grenseverdien som ble innført i EU fra 1. januar 2021 og i Norge fra mars 2021.
  • Én av oljene, Metode Omega-3 Høykonsentrert, (høykonsentrert fiskeolje framstilt fra ansjos og sardin) hadde imidlertid en svært høy konsentrasjon av glysidylestere og var 12 ganger høyere enn grenseverdien for glysidylestere i marine oljer. Siden oljen var innkjøpt i november 2020 og dermed før grenseverdien trådte i kraft, var den ikke ulovlig å omsette på kjøpstidspunktet.
  • De øvrige undersøkte oljene hadde alle nivåer av glysidylestere under den nylig innførte grenseverdien.
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Rapport_ Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2020 - Marine oljer (PDF)