Til hovedinnhold
Rapport

Miljøgifter i fisk 2021 – marine oljer

Overvåkningsprogrammet "Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2021" undersøkte ti marine oljer som brukes som kosttilskudd. Analysene viste at én av oljene oversteg grenseverdiene for dioksiner og dioksinlignende PCB.

Publisert
Hva ble undersøkt?
  • Syv fiskeoljer
  • To seloljer
  • En blandingsolje av fisk- og planteolje
Tidsrom
1. januar til 31. desember 2021
Hva lette vi etter?

Organiske miljøgifter: Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB og polybromerte flammehemmere

Metaller: arsen, kadmium, kvikksølv og bly

Næringsstoff: selen

Prosessframkalte stoffer: 3- MCPD, 3-MCPD-estere og glysidylestere

Hva fant vi?

Resultatene viste at det var stor variasjon i innholdet av organiske

miljøgifter mellom de undersøkte oljene.

Konsentrasjonene av tungmetallene kvikksølv, kadmium og bly var lave i alle de undersøkte oljene, og ingen hadde nivåer over gjeldende grenseverdier for tungmetaller i kosttilskudd.

Dette er det fjerde året hvor marine oljer også blir analysert for de prosessfremkalte stoffene 3- MCPD, 3-MCPD-estere og glysidylestere. Dette er stoffer som dannes under raffinering av vegetabilske og marine oljer ved høye temperaturer (ca. 200°C), men dannelsen kan reduseres ved å optimalisere raffineringsprosessen.

Nivåene varierte mye mellom oljene, men ingen hadde nivåer av sum 3-MCPD+3-MCPDE over grenseverdien som ble innført i EU fra 1. januar 2021 og i Norge fra mars 2021.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Rapport_ Miljøgifter i fisk 2021 - marine oljer (PDF)