Til hovedinnhold
Rapport

Undersøkelse av blyinnhold i kvernet elgkjøtt (2014)

Mattilsynet har undersøkt blyinnholdet i kvernet elgkjøtt som er til salgs.

Publisert

Regelverket har en grenseverdi for bly i kjøtt fra tamme husdyr på 0,1 mg/kg. Noen tilsvarende grense finnes ikke for viltkjøtt, men mer enn to tredjedeler av prøvene av oppmalt elgkjøtt lå over dette nivået i Mattilsynets undersøkelse.

 

Hva ble undersøkt?

Kvernet kjøtt av elg. Produktene er samlet inn fra ulike dagligvarebutikker, slaktere og spesialbutikker i Sør-Norge.

Tidsrom
2014
Hva lette vi etter?

Bly er et tungmetall som mennesker utsettes for særlig gjennom mat, men også fra drikkevann, luft, støv og blyholdige produkter. Bly hoper seg opp i kroppen og er skadelig for mennesker og dyr.

Kjøtt rundt sårkanalen på hjortevilt som er felt med blyammunisjon skal fjernes før viltet går til konsum.

Hva fant vi?

Flere av prøvene av kvernet elgkjøtt inneholdt mellom 10 og 35 mg bly per kilo.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet vurderte risikoen ved konsum av kjøtt fra hjortevilt felt med blyammunisjon i 2013. Folk som spiser slikt kjøtt ofte, det vil si mer enn en gang i måneden, har en økt risiko for å få høyt blodtrykk og nyreskader. For barn kan det medføre en liten reduksjon i IQ. Dette gjelder også fostre i mors liv. 

Se advarsel om bly i viltkjøtt.

Hvem utførte oppdraget?

Eurofins

Fil
Rapport_ Lead in minced beef from Norwegian hunted game Elg (PDF) (PDF)