Til hovedinnhold
Risikovurdering

Vurdering av uorganisk arsen i norsk kosthold

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert uorganisk arsen i norsk kosthold.

Publisert

VKM konkluderer med at voksne nordmenn har ikke et kosthold som gjør at de står i fare for å få i seg mer uorganisk arsen enn andre europeere.

Ris

Ris er et av næringsmidlene som inneholder mye uorganisk arsen. Personer som spiser mye ris og risprodukter kan være mer eksponert for uorganisk arsen, og derfor mer utsatt for helserisiko enn andre.

Flere land har derfor gitt kostholdsråd for risprodukter. Se Mattilsynets advarsel om riskaker og risdrikk til småbarn.

Hijiki-tang

Såkalt hijiki-tang inneholder høye nivåer av uorganisk arsen, i motsetning til andre typer tang. Hijiki-tang brukes ikke i sushi.

Ethvert konsum av hijiki-tang vil føre til økt eksponering for uorganisk arsen og derved også økt helserisiko,

Se Mattilsynets advarsel om hijiki-tang

Les VKMs omtale av risikovurderingen og se rapporten: Vurdering av uorganisk arsen i norsk kosthold

Offentliggjort