Faktaartikkel

Internkontroll

Publisert 05.06.2019     Sist endret 02.09.2019
335086758

Kom i gang - startspakken trinn for trinn

Mattilsynet har laget en videoserie som guider deg som oppstartsbedrift trinn for trinn:

Å starte ny matbedrift

Lær om lokaler og innredning

Lær om mathåndtering

Lær om internkontroll

Hvordan registrere din bedrift hos Mattilsynet

Tilbake til hovedsiden for startpakke for nye matvirksomheter 

Foreign languages

The Norwegian Food Authority has made a series of videos that gives step by step guidance to new business owners, regarding rules and regulations for food safety hygiene. The videos are in Norwegian language, but they are texted in the following other languages: English, Vietnamese and Arabic. Click on the CC-button to enable subtitles

Se neste video

Spørsmål og svar

Må jeg ha en egen renholdsplan?

Alle bedrifter må ha rutiner for hvordan lokalene holdes rene. Ofte er det praktisk å skrive ned rutinene, slik at alle ansatte vet hva praksis er. I små bedrifter med 1-3 ansatte der alle er godt kjent med rutinene, må man ikke nødvendigvis ha en skriftlig renholdsplan. Det viktigste er at rutinene følges i praksis og at lokalet er rent.

Hvor ofte må jeg måle temperaturer?

Det er viktig å ha kontroll på kjøletemperaturer og det må måles ofte. De fleste bedrifter måler kjøletemperaturen hver dag. Frysetemperaturer og temperaturer ved varemottak måles gjerne hver dag i større bedrifter, men mindre bedrifter kan måle sjeldnere. Noen målinger, slik som nedkjøling og varmholding, kan gjøres på stikkprøvebasis for å kontrollere at rutinene fungerer etter hensikten.

Hvilke deler av internkontrollen må være skriftlig?

Det er krav til at visse rutiner skal skrives ned. Ut over dette kan du selv velge hvor mye som bør være skriftlig. Det avhenger blant annet av hvor stor bedriften er, hvor mange som jobber der og hvor omfattede mathåndtering dere har. Tenk praktisk når du lager dine rutiner.

I internkontrollforskriften er det krav om at disse rutinene er skriftlige:

  • Rutiner for hvordan dere håndterer avvik og retter opp disse (§5.4)
  • Rutiner for hvordan dere hindrer at avvik gjentar seg (§5.5)
  • Rutiner for hvordan dere sjekker at det dere har skrevet og det dere gjør stemmer overens (internrevisjon) (§5.7)
  • Rutiner for hvordan dere holder internkontrollen oppdatert (dokumentstyring) (§5.8)

Hva er en bransjeretningslinje?

Noen bransjeorganisasjoner har laget nasjonale retningslinjer for å oppfylle hygieneregelverket og for bruk av HACCP-prinsippene. Retningslinjen gir forslag til hvordan aktuelle regler skal forstås, og anbefaling for hvordan de kan oppfylles. Du kan ta kontakt med aktuelle bransjeorganisasjoner for å få mer informasjon. Les mer om retningslinjer fra bransjen.

Eksempler på skjema og maler

Internkontroll

Type skjema 
Enkelt skjema for registrering av ulike temperaturerSkjema for å registrere temperaturer 
Eksempel på renholdsplan for daglig og periodisk renholdRenholdsplan 
Eksempel på et avviksskjema som kan brukes i internkontrollenSkjema for å registrere avvik 
Eksempel på rutiner for intern revisjonRutine for gjennomgang av internkontrollen
Eksempel på skjema for registrering av temperaturer i flere kjøleskap og frysere Temperaturregistrering i flere enheter 
Eksempel på registreringsskjema til bruk ved nedkjøling av varme matretter og produkter Skjema for nedkjøling 

 

HACCP

Type skjema 
Fareanalyse - for oversikt over aktuelle farer i din bedriftFareanalyse 
Risikomatrise - brukes i HACCP-vurderingen for å vurdere
risikoen for en hendelse
Risikomatrise 
HACCP-plan - verktøy for å gjennomføre de ulike trinnene
i en HACCP-vurdering
HACCP-plan 
Beslutningstre - Verktøy som hjelper deg å skille mellom
grunnforutsetninger og kritiske styringspunkter
Beslutningstre 
Overvåkning - Kritiske styringspunkter skal overvåkes.
Her ser du et eksempel på hvordan man kan lage en rutine for overvåking med grenseverdier
Overvåkning kritiske styringspunkter 
Fant du det du lette etter?
Denne artikkelen har en video
QR code for video. Used when printing a video
For å se videoen må du laste ned en QR-kodeleser til din mobil/nettbrett. Bruk f. eks gratisappen Beetagg som støtter de aller fleste typer enheter.