Smilefjestilsyn i 2021

Publisert 01.02.2021     Sist endret 01.02.2021

Smilefjestilsyn gjennomføres på restauranter, kafeer og lignende serveringssteder. Ordningen er laget for at publikum skal kunne gjøre seg kjent med resultatet av Mattilsynets tilsyn før de velger spisested.

Dette ser vi etter

Smilefjestilsynet er et standardisert tilsyn som har 25 sjekkpunkter. Ikke alle punktene vil bli gjennomgått på hvert tilsyn, men forhold som krav til lokaler, forurensing av matvarer, kjøling og sporbarhet vil vi alltid se på. Over tid vil vi se på alle de sjekkpunktene som er relevante for hver virksomhet.

Dette bør dere være forberedt på

Normalt vil alle serveringssteder som er med i ordningen få tilsyn av oss årlig. I 2020 var både aktiviteten til Mattilsynet og til serveringsstedene redusert i store deler av året. Mange har opplevd og vil fortsatt oppleve at det går lengre tid enn forventet før dere får besøk fra Mattilsynet. I 2021 vil vi prioritere å føre tilsyn i nyetablerte virksomheter. Dernest vil vi føre tilsyn i serveringssteder hvor vi har fått bekymringsmeldinger, eller hvor vi ga karakteren strekmunn eller sur munn ved forrige ordinære tilsynsbesøk. Vi vil også tilstrebe å føre tilsyn i de sesongvirksomhetene som vi ikke rakk i 2020.

Vi nedprioriterer de virksomheter som har best tilsynshistorikk. Vi må regne med at det vil være lokale variasjoner for når tilsynet er i normal rute.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer