Butikk og butikkjeder

Publisert 15.02.2021     Sist endret 15.02.2021

Koronavirus - Butikk

Til kantiner, serveringssteder og matbutikker om koronavirus 

Hva ser Mattilsynet etter på tilsyn i 2021?

Samleside med informasjon over hva Mattilsynet vil legge vekt på i den offentlige kontrollen i 2021.

Mattilsynet fører tilsyn med at detaljhandelen produserer, bearbeider og omsetter mat og drikke som er helsemessig trygge og i samsvar med hygieneregelverket.

Bransjen omfatter virksomheter som driver detaljhandel med bredt vareutvalg (f.eks. kolonialforretninger) og spesialforretninger for omsetning av næringsmidler (kjøtt, fisk, kaffe, bakervarer etc.). Bensinstasjoner og kiosker hører også innunder denne bransjen.

Virksomhetene har et selvstendig ansvar å følge regelverket. Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.