Butikk og butikkjeder

Publisert 10.01.2022     Sist endret 10.01.2022

Mattilsynet fører tilsyn med at detaljhandelen produserer, bearbeider og omsetter mat og drikke som er helsemessig trygge og i samsvar med hygieneregelverket.

Bransjen omfatter virksomheter som driver detaljhandel med bredt vareutvalg (f.eks. kolonialforretninger) og spesialforretninger for omsetning av næringsmidler (kjøtt, fisk, kaffe, bakervarer etc.). Bensinstasjoner og kiosker hører også innunder denne bransjen.

Virksomhetene har et selvstendig ansvar å følge regelverket. Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.