Butikk med ferskvare


Publisert 29.05.2012 | Sist endret 19.10.2016

Mange butikker har egne ferskvareavdelinger hvor det produseres og selges ulike kjøtt- og fiskeprodukter. Noen har også egen ostedisk, med ost i løsvekt. Når butikken registrerer sin virksomhet hos Mattilsynet, må også eventuelle ferskvareavdelinger/-disker oppgis.

Det er daglig leder av virksomheten sitt ansvar å sørge for at de ansatte får relevant opplæring i sine arbeidsoppgaver. Den som jobber i en ferskvareavdeling må ha særskilte kunnskaper om produktene som selges over disk.

Det er spesielt viktig med gode og hygieniske arbeidsvaner når en jobber med ferske råvarer og uemballerte matvarer. Eksempel på god rutine er å ha rene arbeidsklær som kun brukes i ferskvareavdelingen, og engangshansker.

Mattilsynet fører tilsyn med at butikkene følger regelverket. Tilsynet er basert på både stikkprøvekontroll og på planlagte revisjoner. Butikkene har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket.

Mer om butikk med ferskvare

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhetAltinn
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF

Tilsynsresultater

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om tema:
Butikk og butikkjeder Regelverksendringer, nyheter og annet aktuelt stoff tilknyttet dette tema

Relaterte nyheter

Alle nyheter