Butikk med ferskvare

Publisert 29.05.2012     Sist endret 05.05.2021

Mange butikker har egne ferskvareavdelinger hvor det produseres og selges ulike kjøtt- og fiskeprodukter. Noen har også egen ostedisk, med ost i løsvekt. Når butikken registrerer sin virksomhet hos Mattilsynet, må også eventuelle ferskvareavdelinger/-disker oppgis.

Det er daglig leder av virksomheten sitt ansvar å sørge for at de ansatte får relevant opplæring i sine arbeidsoppgaver. Den som jobber i en ferskvareavdeling må ha særskilte kunnskaper om produktene som selges over disk.

Det er spesielt viktig med gode og hygieniske arbeidsvaner når en jobber med ferske råvarer og uemballerte matvarer. Eksempel på god rutine er å ha rene arbeidsklær som kun brukes i ferskvareavdelingen, og engangshansker.

Mattilsynet fører tilsyn med at butikkene følger regelverket. Tilsynet er basert på både stikkprøvekontroll og på planlagte revisjoner. Butikkene har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerAltinn
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Butikk og butikkjeder Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer