Krav til merking av matvarer som selges over disk

Publisert 04.12.2012     Sist endret 18.11.2016

Denne informasjonen er til deg som selger mat som ikke er ferdigpakket over disk.

Dette omfatter matvarer som

  • pakkes på salgsstedet på anmodning fra kjøperes: Eksempler på det er fisk i fiskedisken, brød eller kaker hos bakeren.
  • er ferdigpakket med sikte på umiddelbart salg samme dag. Eksempler på det er smørbrød i en pakning som ligger i en disk som er betjent.

Allergenmerking

Det er krav om å opplyse forbrukerne om hva maten inneholder av ingredienser som kan gi allergi eller intoleranse. Det er 14 bestemte allergener det skal informeres om, og listen finner du i vedlegg II til matinformasjonsforordningen. Informasjonen om allergener skal være skriftlig tilgjengelig direkte til forbruker.

Fisk og fiskevarer

Det er egne krav til informasjon til forbrukeren om fersk, saltet, røykt og tørket fisk som selges over disk. Det skal opplyses om fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet/villfanget) og fangstområde eller opprinnelsesland. Dette omfatter også fisk som er opptint og kokte reker med skall.

Det er i tillegg krav til informasjon om fangst- eller slaktedato for fersk fisk.

Informasjonen skal være skriftlig, og kan gis på skilt, oppslag eller lignende.

Storfekjøtt

For ferskt storfekjøtt er det krav om opprinnelsesmerking. Dersom du merker kjøttet «Opprinnelse Norge» betyr det at dyret er født, oppdrettet og slaktet i Norge. Dersom importert kjøtt kvernes i en butikk i Norge, er det ikke lov å kalle produktet «norsk kjøttdeig» eller merke det med norsk flagg.

Ved salg av storfekjøtt fra ferskvaredisk, skal opplysningene være synlig og lettfattelig presentert ved skilting på salgsstedet. 

God opplysningspraksis

Næringsmiddelopplysninger, også de som gis frivillig, skal være korrekte, tydelige og enkle for forbrukeren å forstå. Merkingen skal ikke være villedende.

Forbrukeren skal kunne få svar på spørsmål de stiller om matvaren som holdbarhet og hva matvaren inneholder.

Se også:

Fant du det du lette etter?