Tilsyn med Meny, Coop og Rema 1000 butikker i 2021

Publisert 15.03.2021     Sist endret 15.04.2021

Mattilsynet gjennomførte inspeksjoner ved kjedenes hovedkontor høsten 2020 hvor systemer for matkontaktmaterialer og tining av matvarer ble gjennomgått. I 2021 skal det gjennomføres «verifikasjonstilsyn»  for å kontrollere om de underliggende butikkene følger rutinene fra hovedkontoret.

Dette ser vi etter

Vi vil sjekke butikkenes etterlevelse av rutiner laget av kjedenes hovedkontor for matkontaktmaterialer og for tining av matvarer (Meny). 

Matkontaktmateraler er materialer og gjenstander som er laget for å komme i kontakt med næringsmidler, eller som man kan forvente vil komme i kontakt med næringsmidler (eks. emballasje). Butikkene skal følge rutiner som sikrer at emballasje i kontakt med mat brukes på riktig måte. Vi vil se på emballasje som benyttes i ferskvaredisker og ved selvbetjente løsninger som salatbarer, frukt og grønnsaker. Kjedene og butikkene har et ansvar for at materialer og gjenstander, som skal være i kontakt med mat, er trygge i bruk.

På Meny sine butikker skal vi i tillegg se på rutiner for tining av matvarer og merking av disse. Vi sjekker om butikkene følger rutiner som sikrer at næringsmidler tines på en måte som hindrer forurensning og vekst av bakterier.

Dette bør dere være forberedt på 

Under tilsyn ute i butikkene ser vi på om emballasje som benyttes for innpakking av matvarer er egnet og brukes på riktig måte. Vi sjekker også merking og sporbarhet på emballasjen. I enkelte tilfeller kan det være relevant å se på om butikkene kan legge frem en samsvarserklæring.

På Meny sjekker vi at butikkene følger rutiner som sikrer at lettbedervelige matvarer tines slik at vekst av eventuelle sykdomsframkallende mikroorganismer blir så liten som mulig. Videre sjekker vi om det på de varene kommer klart og tydelig fram i merkingen at varen er opptint.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi kommer i denne omgang til å føre tilsyn med et utvalg av Meny, Coop og Rema 1000 sine butikker. Dere bør gjennomgå egne rutiner og dere bør se om det er mangler som det er nødvendig å ta tak i. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Hensikten med konsern- og kjedetilsyn er å oppnå bedre effekt av tilsynet med mindre bruk av ressurser da hovedkontorene ofte gir føringer til sine underliggende butikker. Vi har foreløpig ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle dagligvarekjedene, men det planlegges å utvide ordningen til å omfatte flere kjeder.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer