Legemidler utenfor apotek (LUA)

Publisert 03.08.2016     Sist endret 31.03.2020

LUA-utsalg kan selge resterende legemidler ved mangel på enkeltprodukter hos grossist

Korona-situasjonen har ført til mangel på legemidler med paracetamol. Som en følge av dette presiserer Legemiddelverket nå at LUA-utsalg kan selge resterende legemidler ved mangel på enkeltprodukter i minimumsutvalget hos grossist.

Se mer informasjon hos Legemiddelverket

Mattilsynet fører tilsyn med salg av reseptfrie legemidler utenom apotek, i samarbeid med Statens legemiddelverk. Tilsynet skal se til at salget skjer slik regelverket sier. Hensikten er å sikre trygg og sikker omsetning av legemidler.

Virksomhetene har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Alle som er registrert som næringsmiddelvirksomhet hos Mattilsynet, kan i utgangspunktet selge reseptfrie legemidler utenom apotek, så lenge de er kjøpt hos godkjente grossister.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Tilsyn: Seksjon omsetning til forbruker

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Butikk og butikkjeder Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer