Legemidler utenom apotek (LUA)

Publisert 13.01.2022     Sist endret 13.01.2022

Mattilsynet fører tilsyn med salg av reseptfrie legemidler utenom apotek, i samarbeid med Statens legemiddelverk. Tilsynet skal se til at salget skjer slik regelverket sier. Hensikten er å sikre trygg og sikker omsetning av legemidler.

Les mer om LUA-ordningen og hvilke regler som gjelder på Legemiddelverkets hjemmeside

Utsalgsstedet må være registrert hos Mattilsynet

Adgangen til å selge legemidler i LUA-ordningen er regulert i legemiddelloven § 16 og LUA-forskriften. Legemiddelloven avgrenser adgangen til kjøpmenn og LUA-forskriften § 2 krever at utsalgsstedet skal omsette næringsmidler. Det innebærer i praksis at utsalgsstedet må være registrert hos Mattilsynet. Les mer om registrering av næringsmiddelvirksomhet hos Mattilsynet

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Butikk og butikkjeder Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer