Legemidler utenfor apotek (LUA)


Publisert 03.08.2016 | Sist endret 03.08.2016

Mattilsynet fører tilsyn med salg av reseptfrie legemidler utenom apotek, i samarbeid med Statens legemiddelverk. Tilsynet skal se til at salget skjer slik regelverket sier. Hensikten er å sikre trygg og sikker omsetning av legemidler.

Virksomhetene har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Alle som er registrert som næringsmiddelvirksomhet hos Mattilsynet, kan i utgangspunktet selge reseptfrie legemidler utenom apotek, så lenge de er kjøpt hos godkjente grossister.

Mer om legemidler utenfor apotek (lua)

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Tilsyn: Seksjon omsetning til forbruker

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om tema:
Butikk og butikkjeder Regelverksendringer, nyheter og annet aktuelt stoff tilknyttet dette tema

Relaterte nyheter

Alle nyheter