Instrukser

Publisert 17.10.2012     Sist endret 24.04.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Instruks fra Mattilsynet ved Hovedkontoret til Debio og det regionale Mattilsynet om utøving av delegert myndighet etter økologiforskriften 02.07.2019 961

Regelverk og veiledning