Veiledere

Publisert 17.10.2012     Sist endret 25.01.2022

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder for foredling, import og omsetning av økologiske produkter 28.06.2022 PDF
Veileder om sporbarhet for næringsmidler 28.01.2020 PDF

Regelverk og veiledning