Tilsyn med frittstående dagligvarebutikker 2021

Publisert 01.02.2021     Sist endret 01.02.2021

Vi skal føre tilsyn med et utvalg av dagligvarebutikker uten kjedetilknytning. Tema for tilsyn vil i hovedsak være hygiene, sporbarhet og merking.

Dette ser vi etter

På disse tilsynene vil vi se på noen av de mest grunnleggende sjekkpunktene når det gjelder hygiene, så som renhold og orden, håndvask, håndtering og lagring av næringsmidler, kjølekjede og skadedyr. Vi vil også se på sporbarhet av næringsmidler. For ferdigpakkede næringsmidler vil vi se på merking, og spesielt krav til språk.

Dette bør dere være forberedt på

Mattilsynet hadde en tilsvarende kampanje i 2018, hvor flere virksomheter hadde mangler som gjorde at de fikk vedtak. Vi har fulgt opp en del av disse virksomhetene i 2020, men siden vi ikke rakk så mange tilsyn som planlagt, fortsetter vi oppfølgingen i 2021.Vi ønsker å se om de virksomhetene som hadde mangler ved forrige tilsyn har fulgt disse opp på en god måte. Hensikten er å oppnå en varig forbedring.

Vi kommer også til å føre tilsyn på et utvalg av nye butikker som har etablert seg i perioden etter 2018, og i et utvalg etablerte butikker som vi ikke førte tilsyn med i 2018.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle frittstående dagligvarebutikker i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Dere bør gjennomgå egne rutiner og dere bør se om det er mangler som det er nødvendig å ta tak i. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer