Begreper for leveringssikkerhet i vannforsyningen

Publisert 12.09.2019     Sist endret 25.11.2019

BegrepBeskrivelse
Hoved-vannkildeRåvannskilde som benyttes til vanlig i den normale vannforsyningen. Råvann fra hovedvannkilden fordeles i de fleste tilfeller via et vannbehandlingsanlegg, og videre som drikkevann gjennom distribusjonssystemet.
Reserve-vannkildeRåvannskilde som benyttes når hovedvannkilden ikke kan brukes eller ikke har tilstrekkelig kapasitet. Råvann fra reservevannkilden fordeles i de fleste tilfeller via et vannbehandlingsanlegg, og videre som drikkevann gjennom distribusjonssystemet.
Reserve-vannforsyningEt sett av tiltak som i sum gir tilfredsstillende fordeling av helsemessig trygt drikkevann, uten fremtredende lukt, smak og farge, via distribusjonssystemet.
Nødvann-forsyningFordeling av helsemessig trygt drikkevann uten fremtredende lukt, smak og farge, utenom distribusjonssystemet.
KrisevannVann som ikke er helsemessig trygt, men som likevel fordeles via distribusjonssystemet.
Krisevann-forsyningFordeling av krisevann via distribusjonssystemet. Hensikten kan være å opprettholde trykk, forsyne vann til sanitært eller teknisk bruk, eller til brannvern. Krisevann kan kun fordeles via distribusjonssystemet etter avtale med kommunelege og Mattilsynet, i samsvar med drikkevannsforskriften § 9
Alternativ drikkevanns-forsyningSamlebetegnelse som inkluderer reservevannforsyning og/eller nødvannforsyning.
Redundante løsningerRedundante løsninger innebærer at det etableres dobbelt opp av forskjellige delelementer i vannforsyningssystemet. To eller flere råvannskilder, vannbehandlingsanlegg, tilkoblingspunkter fra distribusjonssystemet eller parallelle UV-anlegg er eksempler på en slik dobling. Dette betyr at hvis ett delelement feiler eller svikter, så vil et annet overta.
Fant du det du lette etter?