Flom og styrtregn: Slik kan private brønner påvirkes

Publisert 23.08.2023     Sist endret 23.08.2023

Kraftig nedbør og flom kan føre til økte fare for overvann og avrenning mot drikkevannskilder. Da er det også fare for at forurenset vann kan lekke inn i brønnen din. Ulike stoffer og mikroorganismer fra omkringliggende områder vil kunne trenge ned i gravde og borede brønner samt renne ut i overflatevannkilder.

Overflatevannkilder er mest følsomme for flom. Men også brønner kan bli oversvømt av for mye vann. Dette gjelder i hovedsak gravde brønner, men også noen borebrønner.

Risikoen er størst ved voldsomme regnskyll etter lange perioder med tørke, når bakken er tørr og hard og vannet renner lettere direkte til kilden (tar med seg forurensninger fra overflaten) i stedet for å bli infiltrert i grunnen. Langvarig tørke kan også gi sprekker i bakken. Når det først begynner å regne, kan sprekkene fremskynde dannelsen av grunnvann.

Men noen ganger er dannelsen av grunnvann for rask. Da rekker ikke vannet å bli «renset» tilstrekkelig igjennom massene i grunnen og uønskede stoffer kan havne i grunnvannet.

Risikoen for inntrenging i brønnen under flom kan også øke dersom grunnen rundt brønnen er mettet med vann. Det kan skje etter lange perioder med regn eller når snøen smelter.

Høy vannstand i vassdragene kan føre til inntrenging av forurenset vann i øvre lag (lag som ikke filtrerer godt nok), og vannet vil da kunne forurense brønnen raskt.

Hvis det har vært en flom der du har drikkevannsinstallasjonen:

  • Ikke bruk vannet til mat eller drikke hvis du mistenker at forurenset vann har kommet ned i brønnen eller nådd fram til vanninntaket i overflatekilden 
  • Ikke bruk drikkevannet til å drikke og lage mat hvis det er tydelig farget eller har en tydelig endring i lukt og smak, eller andre unormale endringer.

Slik kan du forebygge mot flomskader på egen brønn

Hvis du skal bygge en ny brønn, forhindrer du flomskader ved å:

  • Plasser brønnen så høyt i terrenget som mulig.
  • Pass på at den øverste delen av brønnen ender et godt stykke over bakken.
  • Bakkens helning rundt brønnen leder overflatevannet bort.

Hvis du har en eksisterende gravd eller boret brønn, kan du forhindre flomskader ved å:

  • Kontroller regelmessig at brønndekselet er komplett.
  • Beskytt lokket med en overbygning som leder vann bort fra lokket.
  • Anordner drenering som leder overvann vekk fra brønnen
  • Borebrønner overbygget med kum eller lignende, må ha drenering i bunnen av kummen.

Hvis du har en overflatevannkilde, kan du redusere risikoen for påvirkning ved å:

  • Plasser vanninntaket så dypt som mulig

Les mer: Har du trygt vann i brønnen? | Drikke - Matportalen

Kok vannet ved flom

Har du egen brønn eller overflatevannkilde i et område som flommer over, bør du koke vannet hvis du skal bruke det til mat og drikke.

Du bør også fortsette å koke vannet i et par dager etter at flommen er over.

Les mer:

Undersøk og ta prøver

Som grunneier av et mindre drikkevannsanlegg til privat bruk er du selv ansvarlig for å kontrollere kvaliteten på drikkevannet etter en flom.

Du bør undersøke anlegget ditt for å se om det har vært noen skade på det. Når vannstanden har stabilisert seg, bør du også sende inn vannprøver for analyse til et laboratorium lokalt.

Du finner lokale laboratorier ved å søke på nett.

Ta kontakt med kommunens vann- og avløpsavdeling

Ta kontakt med vann- og avløpsavdeling i din kommune for å få informasjon, hjelp og støtte. Dersom det er industri, landbruk eller lignende i nærheten av ditt drikkevannsanlegg som også har vært oversvømt, kan andre stoffer måtte undersøkes.

Hvis du trenger å hente drikkevann fra et annet sted, bruk kun rene dunker beregnet for oppbevaring av drikkevann i. (Etiketten med "glass og gaffel" -symbolet eller ordene "for mat" eller "for drikkevann" brukes på alle plastmaterialer som er trygge for bruk til mat og drikke.)

Les mer:

Fant du det du lette etter?