Faktaartikkel

Melding om avvik fra vannverkseier til Mattilsynet

Publisert 22.02.2021     Sist endret 03.03.2021

Hendelser der det kan være forurensning eller problemer med levering av drikkevann, skal meldes til Mattilsynet så fort som mulig. Her finner du informasjon om hvordan du gjør det.

Drikkevannsforskriften sier at Mattilsynet skal ha varsel med det samme det er mistanke om at drikkevannet ikke er helsemessig trygt, og en del andre hendelser. Her finner du informasjon om hva vi ønsker varsel om, og hvordan du som vannverkseier går frem.

Varsle oss på telefon og i skjematjenesten

  • Kontakt oss samme dag det har vært en hendelse på sentralt telefonnummer 22 40 00 00. Spør etter din avdeling
  • Dersom du har en kontaktperson hos ditt lokale Mattilsyn, kan du kontakte dem direkte på telefon.
  • Utenom normal arbeidstid: tast valget for nasjonal beredskapsvakt.
  • Hendelsen skal registreres i Mattilsynets skjematjeneste

 

Slik bruker du skjematjenesten til varsling

  • Den som skal varsle må ha rettighet i Altinn til å rapportere på vegne av virksomheten. Det er virksomheten som kan gi tilgang.
  • Gå til Mattilsynets skjematjeneste.
  • Logg på, og velg virksomheten du skal varsle for.
  • Velg skjemaet «Meldepliktig hendelse».
  • Fyll ut og send inn. bruksanvisningen til skjemaet.
  • Hold oss oppdatert inntil hendelsen er avsluttet. Bruk knappen «Send beskjed» i skjematjenesten.

Generell informasjon om bruk av skjematjenesten finner du i veiledningen til skjemaer for drikkevannsområdet.

Hvem hos vannverkseieren skal varsle Mattilsynet?

Det overordnede ansvaret for å varsle ligger hos vannverkseieren. Det er opp til dere å bestemme hvem som i praksis utfører varslingen.

Når skal vannverkseieren varsle Mattilsynet?

Snarest mulig etter at det har oppstått et avvik eller en hendelse. Dere skal varsle samme dag som dere er gjort kjent med hendelsen. Det er nærmere beskrivelse i veiledning til drikkevannsforskriften § 24 Varsle oss heller en gang for mye enn for lite. I tabellen under er det noen eksempler på situasjoner hvor vi ønsker varsling.

 

Type hendelseKommentar/eksempelMattilsynet skal varsles
Trykkfall på nettetStørre rørbrudd eller lekkasjer, eller andre uforutsette hendelser som kan ha gitt forurensningHvis det kan utgjøre en helsefare for abonnentene
Planlagte utbedringerPlanlagt arbeid i vannforsyningssystemetBare hvis det oppstår situasjoner der drikkevannet ikke er trygt. Planlagt varsel eller anbefaling til abonnentene om å koke vannet trenger normalt ikke varsles.
Overskridelse av grenseverdierDrikkevannsforskriften § 5, samt vedlegg 1Ja
Overskridelse av tiltaksgrenserDrikkevannsforskriften vedlegg 2Hvis det kan utgjøre en helsefare for abonnentene
Avvik i vannanalyser som ikke er nevnt i drikkevannsforskriftenMikrobiologi og/eller analyser for fysiske og kjemiske forholdHvis det kan utgjøre en helsefare for abonnentene
Hendelse eller forhold som kan påvirke leveringssikkerhetenUtfordringer med levering av reserve- eller nødvann. Planlagt bruk av krisevann. Vannverket innfører restriksjoner i vannforbrukJa
Svikt i vannbehandlingen Hvis det fører til at vannet som går ut på nettet ikke er trygt
Forurensing av råvannskilde Ved fare for at råvannskvaliteten kan bli endret i vesentlig grad, og/eller vannbehandlingen ikke fjerner forurensningen
SykdomstilfellerFlere tilfeller innenfor et leveranseområdeHvis det er mistanke om at drikkevannet kan være årsaken
Andre hendelserFlom, innbrudd, brann, skred osv.Hvis det kan utgjøre en helsefare for abonnentene og/eller påvirker leveringssikkerheten

Tiltak for å håndtere hendelsen

Vannverkseieren skal selv sette inn nødvendige tiltak. Noen ganger kan det være behov for faglig bistand. I slike tilfeller kan Nasjonal vannvakt som er driftet av FHI, være til god hjelp.

Flere råd og informasjon finnes også på FHI sine temasider om drikkevann.

Fant du det du lette etter?