Regelverksprosess

Revidering av drikkevannsforskriften

Publisert 07.04.2021     Sist endret 23.08.2023

Den 16. desember 2020 vedtok EU et nytt drikkevannsdirektiv, etter en prosess som har pågått i mange år.

Sammenliknet med drikkevannsdirektivet fra 1998 er de viktigste endringene som følger:

  • Behov for hensynssoner skal vurderes
  • Krav om farekartlegging og farehåndtering gjennom hele kjeden fra vanntilsigsområde til kran
  • Prøvetakingsplanen skal være basert på farekartleggingen
  • Noen endringer i parametere og grenseverdier
  • Hele befolkningen skal ha tilgang på trygt drikkevann
  • Lekkasjer fra vannledninger skal reduseres
  • Abonnentene skal ha enkel tilgang til informasjon om drikkevannet sitt
  • Rammene for et europeisk godkjenningssystem for materialer i kontakt med drikkevann er etablert, og arbeidet med å konkretisere dette systemet skal pågå i årene fremover

Drikkevannsdirektivet er et såkalt minimumsdirektiv. Det betyr at det norske regelverket må være minst like strengt som direktivet. Vi har lov til å legge til ekstra regler eller strengere grenser enn det som er satt av direktivet, men vi kan ikke ha færre regler eller være mindre strenge.

En del av det som er nytt i drikkevannsdirektivet ble allerede tatt inn i den norske drikkevannsforskriften fra 2016. Det er likevel en del som ikke er tatt inn, slik at også vår forskrift må revideres som en følge av denne endringen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Drikkevannsdirektivet er vedtatt i EU

 

 16.12.2020
Se innspillene (35)
Lukk
 
Utarbeidelse av revidert drikkevannsforskrift og klarering før høring av Helse- og omsorgsdepartementet

 

Mars-juni 2022 
Se innspillene (35)
Lukk
 
Høring av revidert drikkevannsforskrift

 

Høringsfrist 15.09.2022
Se innspillene (35)
Lukk
 
Gjennomgang av innspill til revidert drikkevannsforskrift

 

Første halvdel 2023 
Fastsettelse av revidert drikkevannsforskrift

 

 
Se innspillene (35)
Lukk
 
Fant du det du lette etter?