Veilederen om økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen

Publisert 08.10.2012     Sist endret 14.11.2022

God beredskap er viktig for at et vannforsyningssystem skal kunne levere nok, trygt drikkevann til enhver tid. Veilederen Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen gir forslag til hvordan vannverkseiere kan utvikle tilfredsstillende beredskap.

Veilederen Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen (pdf).

Veilederen viser en trinnvis prosess som kan være egnet for alle, men det praktiske arbeidet må tilpasses det enkelte vannforsyningssystemet. Veiledningen er ikke en ufravikelig oppskrift, men gir forslag til hvordan dere kan etablere og utvikle beredskapen. Veilederen beskriver veien fra farekartlegging til etablering og drift av beredskap. Den ble revidert i 2017.

Veilederen kan være nyttig for ulike formål

Veiledningen vil være til hjelp ved identifisering og håndtering av farer (drikkevannsforskriften § 6) og når beredskap skal utarbeides (drikkevannsforskriften § 11).

Fremgangsmåten som er vist i denne veiledningen kan også benyttes ved risikovurderingen for å vurdere reduksjon av antall analyser i samsvar med drikkevannsforskriften § 21.

Dere kan bruke hele eller deler av veilederen

Veilederen er delt inn i fire kapitler og 13 vedlegg. Det er de 13 vedleggene som til sammen utgjør hjelpemidlene, mens den øvrige teksten gir veiledning om hvordan disse kan brukes.

Åtte av vedleggene er utformet som separate dokumenter som kan lastes ned og benyttes i arbeidet med å utarbeide beredskapsplanen.

Fant du det du lette etter?