Risikovurdering

Vurdering av cyanobakterier og cyanotoksiner i drikkevann

Publisert 24.06.2021     Sist endret 24.06.2021

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) samlet kunnskap om cyanobakterier i norske drikkevannskilder. Rapporten peker på tilførsel av næringssalter som en hovedutfordring, og gir gode råd til vannverkseiere om hvordan cyanobakterier og -toksiner kan håndteres.

Hva undersøkte VKM: VKM har samlet data om forekomst av cyanobakterier og cyanotoksiner i råvannskilder og drikkevann i Norge. Rapporten oppsummerer forhold som kan føre til oppblomstring av cyanobakterier, og hvordan dette kan forventes å utvikle seg i fremtiden. Det er også gjort en gjennomgang av tilgjengelige analysemetoder, og vannbehandling som kan fjerne cyanobakterier fra drikkevann. VKM har også skissert en veiledning til vannverkseiere for overvåkning, vannbehandling og håndtering.
Hva er vurderingen:

Noen hovedpunkter fra rapporten:

  • Det har vært flere oppblomstringer av cyanobakterier i råvannskilder de siste årene.
  • Klimaendringer kan gi økt forekomst i fremtiden.
  • Tilførsel av næringsstoffer er en viktig årsak til oppblomstring.
  •  Viktig å beskytte råvannskildene mot avrenning og tilførsel av næringsstoffer for å unngå oppblomstringer.
  • Det er også viktig å overvåke råvannskilder der det er mistanke om cyanobakterier.
  • Vannbehandlingsmetoder i kombinasjon, slik som flokkulering, filtrering og desinfeksjon, kan fjerne cyanobakterier fra drikkevannet.
  • Aktivt kull kan fjerne cyanotoksiner.
Hva gjør Mattilsynet videre: Rapporten er først og fremst rettet mot vannverkseiere. Mattilsynet anbefaler å bruke den som kilde til faglig informasjon om cyanobakterier, og som et nyttig hjelpemiddel ved forebygging og håndtering av oppblomstring.
Overleveringsdato:

23. juni 2021

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner