Høring: Utkast til VKM-bestilling om cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder

Publisert 23.09.2019     Sist endret 23.09.2019

Mattilsynet vil bestille en kunnskapsoppsummering om cyanobakterier og cyanotoksiner i vann fra vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Cyanobakterier, også kjent som blågrønnalger, trives og vokser gjerne i overflatevann, hvorav mange benyttes som drikkevannskilder. Dette skaper i mange tilfeller problemer med utnyttelsen av vannkilden. I tillegg til bakteriene i seg selv, kan de produsere både gifter (cyanotoksiner) og smaks- og luktstoffer.

Mattilsynet har behov for å samle kunnskapen om cyanobakterier og cyanotoksiner, og hvordan dette kan påvirke drikkevannsproduksjonen. Slik vil vi kunne gjøre bedre vurderinger og gi anbefalinger til vannverkseiere og andre som arbeider med drikkevann. Rapporten skal også kunne fungere som et verktøy for vannverkseiere i farekartlegging og praktisk arbeid.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring av VKM-bestilling

Før endelig bestilling sendes ønsker vi innspill.

 

Høringsfrist: 17.10.2019
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk institutt for vannforskning 17.10.2019
Miljødirektoratet 14.10.2019
Landbruksdirektoratet 08.10.2019
Norsk Vann 26.09.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anders Bekkelund, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon hygiene og drikkevann, tlf. 22 77 83 25