Regelverksprosess

Høring: Utkast til VKM-bestilling om supplement til risikovurdering for parasitter i drikkevann

Publisert 07.10.2019     Sist endret 25.02.2020

I 2009 utarbeidet Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) en risikovurdering for parasittene Giardia og Cryptosporidium i drikkevann. Stadige hendelser med forurensning av drikkevann pga. ytre påvirkninger som flom og ras, gjør at det er behov for å vurdere om forutsetningene for risikovurderingen har endret seg siden 2009. Mattilsynet ønsker derfor at den suppleres med oppdatert kunnskap.

Målet med bestillingen er at resultatet skal kunne benyttes av vannverkseiere, Mattilsynet og andre som et utgangspunkt for bl.a. utarbeidelse og vurdering av prøvetakingsplaner.

Risikovurderingen fra 2009 er tilgjengelig hos VKM.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringsfrist: 25.10.2019
 
Fant du det du lette etter?