Forskrifter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om naturlig mineralvann og kildevann 04.10.2004 1316
Drikkevannsforskriften 22.12.2016 1868

Regelverk og veiledning