Informasjonsvideo om vannkvalitet

Publisert 08.06.2016     Sist endret 06.11.2019
158167829

Denne filmen handler om hva vannverkseierne gjør for å gi forbrukerne trygt drikkevann og hvilke krav og rettigheter forbrukerne har. Se filmen nederst i saken.

Nasjonale vannmål

Vi har nasjonale mål for vann og helse i Norge. Målene er vedtatt av regjeringen for å styrke arbeidet med å beskytte vannforekomstene mot forurensninger, og dermed redusere sannsynligheten for vannbåren smitte. Flere av målene bygger opp under FNs 17 bærekraftmål for 2030 fra 2015. De nasjonale målene får betydning for både vannforsyningssystemene og for offentlig forvaltning som skal følge dem opp.

I Norge har vi blant annet utfordringer med

  • forurensing
  • vannlekkasjer
  • gamle rør

De nasjonale målene setter konkrete ambisjoner om leveringssikkerhet og lekkasjeandel. Innføringen av disse målene skal sørge for at vi blir bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer i Norge.

Én av tre liter drikkevann forsvinner

I 2014 forsvant omtrent hver tredje liter i form av lekkasjer. Dette tilsvarer cirka 5,5 kubikkmeter med vann per meter ledningsnett i 2014. Det har ligget relativt stabilt på samme nivå de seneste ti årene.

Gamle rør

Behovet for utskiftning av ledningsnettet er stort, og preges av stort etterslep. I perioden 2012–2014 var det en gjennomsnittlig fornyelsesgrad på 0,6 prosent. Med denne fornyelsestakten i årene framover, vil det teoretisk ta nærmere 160 år å fornye hele det kommunale distribusjonssystemet.

Mattilsynet vil derfor at vannverkseierne øker innsatsen for å styrke leveringssikkerheten og redusere helsefaren på grunn av dårlige vann- og avløpsnett.

Fant du det du lette etter?
Denne artikkelen har en video
QR code for video. Used when printing a video
For å se videoen må du laste ned en QR-kodeleser til din mobil/nettbrett. Bruk f. eks gratisappen Beetagg som støtter de aller fleste typer enheter.