Rapportering av data for vannforsyningssystemer for 2018

Publisert 20.12.2019     Sist endret 08.01.2020

I denne rapporten presenteres en sammenstilling av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2018 som er rapportert til Mattilsynet.

Hva undersøkte vi?Rapporten gir en oversikt over vannforsyningssystemer som er rapporteringspliktige etter drikkevannsforskriften i Norge, basert på de data som er tilgjengelige for 2018.
Tidsrom:Vannverkseierne skal rapportere foregående år innen 15. februar. Dataene ble kvalitetssikret første halvdel av 2019.
Hva lette vi etter?

Rapporten er en sammenstilling av dataene som vannverkseierne selv rapporterer inn. Dataene er vist fordelt på Mattilsynets regioner, og sammenstilt for landet som helhet.

Hva fant vi?

Noen av nøkkeltallene som fremkommer av sammenstillingen er at:

  • Norge har 1 421 vannforsyningssystemer som forsyner mer enn 50 fastboende personer
  • Ca. 88 % av Norges befolkning forsynes med drikkevann fra vannforsyningssystem som forsyner mer enn 50 fastboende
  • Vi har ca. 52 800 km rør som i stor grad er av plast, lagt i perioden 1971-2000
  • Det ble produsert ca. 890 millioner kubikkmeter drikkevann i 2018
  • Det ble anslått at anslagsvis 28 % eller ca. 250 millioner kubikkmeter drikkevann lekket ut av vannledningsnettet på vei til abonnentene
  • Ca. 98 % av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet

Dataene som rapporteres inn om vannforsyningssystemer i Norge kan være mangelfulle grunnet dagens systemer for rapportering.

Hvem utførte oppdraget?Folkehelseinstituttet
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner