Faktaartikkel

Vannforsyningssystemer til lands

Publisert 18.09.2019     Sist endret 22.03.2021

Her ligger data for vannforsyningssystemer til lands. Datasettene er i kolonnen til venstre. Forklaring til datafeltene (kolonnene) er i PDF-format til høyre.

Dataene oppdateres jevnlig. Denne filen viser når uttrekket er gjort.

Laste ned, åpne og behandle filer

Filene kan åpnes direkte i Excel ved å klikke på lenkene, men i et lite representativt format. Bl.a. vil det mangle Æ, Ø og Å. Følg disse trinnene for å åpne filer i et lesbart format:

  1. Først må du lagre filen. Klikk på lenken til ønsket tema i tabellen under og velg «Lagre som». Velg ønsket filplassering og klikk «OK».
  2. Start Excel og et nytt regneark.
  3. Velg «Data» i menyen øverst.
  4. Velg «Fra tekst/CSV».
  5. Finn frem til filen du lagret under punkt 1. Merk den og velg «Åpne».
  6. Velg følgende i vinduet som dukker opp: Filopprinnelse «65001 Unicode (UTF-8)». Skilletegn «Semikolon».
  7. Trykk «Last inn».

Datasettene kan sammenstilles som man ønsker, enten direkte i Excel eller ved å bruke et databaseverktøy som f.eks. Access. Dette er ikke tilrettelagt av Mattilsynet og må gjøres av den enkelte. Merk at ikke alle datafilene inneholder navn på virksomhetene. For å knytte dataene i de forskjellige filene sammen kan man benytte feltene «mtid».

Datasett

DatasettBeskrivelseForklaring til datafelt
Vannforsyningssytem data Opplysninger om bl.a. virksomhetsnavn, organisasjonsform, kommunetilhørighet, produsert vannmengde og demografiVannforsyningssystem 
Inntakspunkt Informasjon om inntakspunkt og råvannskilde Inntakspunkt
Vannbehandlingsanlegg Oversikt over type vannbehandlingBehandlingsanlegg  
Distribusjonssystem Opplysninger om rørnettet, bl.a. rørmateriale og leggeperioderDistribusjonssystem

 

Historiske data

Alle år, inkludert siste år for innrapportering.

DatasettBeskrivelseForklaring til datafelt
Vannforsyningssystem historisk Innrapporterte data fordelt på år for bl.a. produsert vannmengde og demografiVannforsyningssystem
Inntakspunkt historiskHistorisk informasjon om vannmengder som er tatt ut Inntakspunkt
Behandlingsanlegg historiskProdusert vannmengde per behandlingsanleggBehandlingsanlegg 
Levert vann til andre Mengde vann levert til andre vannforsyningssystemerLevert vann 
Distribusjonssystem historisk Fornying og reparasjon av ledningsnettetDistribusjonssystem
Analyser av råvann Resultat av analyserer tatt fra råvannskilde før ev. behandlingAnalyser av råvann 
Analyser av drikkevannResultat av analyser tatt av drikkevann etter ev. behandlingAnalyser av drikkevann

 

Fant du det du lette etter?