Regelverk for drikkevann

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.06.2020

Koronavirus - Drikkevann

Til vannverkseiere om koronavirus 

Drikkevannsforskriften regulerer produksjonen av nok, trygt drikkevann. Veiledning til drikkevannsforskriften skal stimulere vannverkseiere og andre til å finne gode måter å møte disse regelverkskravene på. Mattilsynet fører tilsyn med at kravene i drikkevannsforskriften blir fulgt.

Det er også en del annet regelverk som kan ha betydning for produksjonen av nok, trygt drikkevann. På denne siden har vi samlet de mest relevante lovene, forskriftene og veilederne for drikkevannsområdet. I tillegg til lovene Mattilsynet forvalter, som ligger under overskriften lover, er følgende lover relevante for drikkevannsområdet: Folkehelseloven, Forurensningsloven, Friluftsloven, Helseberedskapsloven, Plan- og bygningsloven, Sikkerhetsloven, Sivilbeskyttelsesloven og Vannressursloven.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev