Tilsyn med drikkevann

Publisert 02.12.2019     Sist endret 10.01.2023

Mattilsynet fører tilsyn med at kravene i drikkevannsforskriften følges. Hvert år velger vi et tema som vi følger opp spesielt når vi er på drikkevannstilsyn. UV-anlegg og drikkevannsbasseng er eksempler på slike temaer. Vi følger samtidig opp avvik innen andre drikkevannstemaer, hvis vi oppdager noe som kan utgjøre en helsefare.

Mattilsynets hovedprinsipp er at tilsyn skal være uanmeldt. For tilsyn med vannforsyningssystem har vi erfart at utbyttet ofte blir best om tilsynet er avtalt på forhånd, men vannverkseiere bør likevel være forberedt på uanmeldt tilsyn.

Vi fatter vedtak med krav om utbedring hvis vi oppdager at regelverket ikke følges. Dere får da en tilsynsrapport som beskriver hva vi har observert, hva som er regelverkskravet, og hvilken frist dere har for å rette avviket. Dere kan klage på vedtaket hvis dere mener vi har gjort noe feil. Klagen behandles av Mattilsynets hovedkontor.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Informasjon til de minste vannforsyningssystemene PDF
Nok, godt og sikkert drikkevann offshore (FHI) Hyperlink

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Drikkevann Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer