Rapport: Norske vannverks beredskap 2016

Publisert 18.05.2017     Sist endret 23.09.2019

Mattilsynet har i 2016 gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på vannverk. Vi har ført tilsyn med vannverkenes beredskap. Har vannverkene en beredskap som sikrer at de kan håndtere uønskede hendelser slik at de fortsatt kan levere trygt og nok drikkevann til innbyggerne? Tilsynet er utført som revisjoner. Vi har ført tilsyn med beredskapen ved 515 vannverk. Vannverkene er valgt ut etter størrelse og fordelt over hele landet på alle avdelingene i Mattilsynet. Vi har ikke sikre data om hvor stor del av befolkningen som mottar vann fra disse vannverkene, men det dreier seg om 80 – 90% av befolkningen i Norge.

Tilsynsperioden var fra 15.mars til 31.desember 2016. Resultatene viser status på vannverkene på det tidspunktet tilsynet ble gjennomført.

På 416 vannverk (81%) fant vi avvik fra regelverket. Av disse fikk

  • 385 vannverk (75%) varsel om vedtak om å rette opp avvikene
  • 31 vannverk (6%) påpekt den plikten de har til å følge regelverket

99 vannverk (19%) fikk ikke påvist noen brudd på regelverket.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner