Rapport: Norske vannverks beredskap 2017

Publisert 18.05.2017     Sist endret 06.01.2020

Mattilsynet har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på vannverk. Har vannverkene en beredskap som sikrer at de kan håndtere uønskede hendelser slik at de fortsatt kan levere trygt og nok drikkevann til innbyggerne?

Hva er undersøkt:

Mattilsynet har gjennomført tilsyn ved 515 vannverk fordelt over hele landet.

Vannverkene ble valgt ut etter størrelse og fordelt over hele landet på alle avdelingene i Mattilsynet.

80-90% av befolkningen i Norge mottar vann fra disse vannverkene.

Tidsrom:15.mars til 31.desember 2016
Hva lette vi etter:

Vi har ført tilsyn med vannverkenes beredskap. Har vannverkene en beredskap som sikrer at de kan håndtere uønskede hendelser slik at de fortsatt kan levere trygt og nok drikkevann til innbyggerne?

Tilsynet ble utført som revisjoner.

Hva ble funnet:

De fleste vannverkene har god kontroll på tekniske forhold som driftskontrollsystemer og IKT, kontroll av fysisk adgang, strømforsyning og varslingsrutiner. 

På 416 vannverk (81%) fant vi avvik fra regelverket. Av disse fikk:

  • 385 vannverk (75%) varsel om vedtak om å rette opp avvikene. Mange har ikke gjennomført og oppdatert risiko – og sårbarhetsanalyser  og har ikke rutiner for å øve på sine egne beredskapsplaner. 
  • 31 vannverk (6%) påpekt den plikten de har til å følge regelverket.
  • 99 vannverk (19%) fikk ikke påvist noen brudd på regelverket.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner