Rapport: Tilsyn med drikkevannsbassenger i region Øst 2017

Publisert 11.12.2017     Sist endret 23.09.2019

Mattilsynet i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har gjennomført tilsyn med drikkevannbasseng, som er en del av vannverkets forsyningssystem. Har vannverkene gode nok rutiner i denne delen av vannforsyningssystemet slik at de fortsatt kan levere tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann?

Hva undersøkte vi:

190 vannverk fordelt over fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Vannverk som har ett eller flere drikkevannbasseng ble kontrollert og disse er fordelt over hele regionen på alle sju avdelingene.

De aller fleste vannverk som har drikkevannbasseng er omfattet av tilsynene.

Tidsrom:1. januar til 1. oktober 2017
Hva lette vi etter:Vi har ført tilsyn med vannverkenes drikkevannbasseng. Har vannverkene gode nok rutiner i denne delen av vannforsyningssystemet slik at de fortsatt kan levere tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann?
Hva fant vi:

De fleste vannverkene drifter og vedlikeholder drikkevannsbassengene godt, de har kartlagt farer og de har etablert farereduserende tiltak.

  • I 67 (35,3 %) vannverk fant vi avvik fra regelverket. I 90 prosent av disse 67 vannverkene var regelverksbruddene i all hovedsak knyttet til tre forhold. De fleste avvikene skyldes mangelfull kartlegging og håndtering av farer. Noen vannverk hadde mangler i forhold til å ha tilstrekkelig sikring av drikkevannsbasseng og mangler ved drikkevannsbassengets driftsforhold og tilstand.
  • 123 vannverk fikk ikke påvist noen brudd på regelverket.

 

Rapporten inneholder vedlegg med oversikt på kontrollerte vannverk fordelt på fylke, kommune og avdelingskontor i Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner