Sluttrapport: Tilsyn med ledningsnett 2012

Publisert 23.09.2013     Sist endret 28.04.2020

Mattilsynet har i 2012 gjennomført et tilsynsprosjekt på vannverk. Det er ført tilsyn med hvordan vannverkseiere sikrer at de har et ledningsnett som leverer trygt drikkevann til mottakere, og om de har god styring og kontroll med vannkvaliteten i ledningsnettet.

Det er gjennomført revisjon av ledningsnettet på 491 vannverk. Vannverkene er valgt ut etter størrelse. Disse vannverkene leverer drikkevann til minst 3,88 millioner fastboende personer, det utgjør 77 % av Norges befolkning.

Tilsynsperioden var hele 2012. Resultatene viser status på vannverkene på det tidspunktet da revisjonen ble gjennomført.

På 397 vannverk (81 %) ble det funnet avvik fra regelverket. 345 vannverk (70 %) fikk varsel om vedtak om å rette opp avvikene. Det ble funnet mindre alvorlige avvik på 52 vannverk (11 %) og her ble det påpekt plik

Fant du det du lette etter?