Faktaartikkel

Tilsyn med drikkevann offshore

Publisert 12.09.2019     Sist endret 24.08.2020

Drikkevannsforsyningen offshore skal følge kravene i drikkevannsforskriften, aktivitetsforskriften, innretningsforskriften og i forskrift om drikkevann, og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger hvis det er relevant.

Aktivitetsforskriften og innretningsforskriften gjelder offshore, og henviser begge til at kravene i drikkevannsforskriften gjelder.

Drikkevannsforskriften krever at innretninger som deltar i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel skal registrere seg hos Mattilsynet. Dette gjøres gjennom Mattilsynets skjematjenester.

Sjøfartsdirektoratets forskrift om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger gjelder for drikkevann på flyttbare innretninger som ikke er i petroleumsvirksomheten. Fra drikkevannsforskriften § 2 tredje ledd følger det at drikkevannsforskriften ikke gjelder hvis forskrift om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger gjelder. Vi presiserer at dette bare gjelder for flyttbare innretninger som ikke er i petroleumsvirksomheten. For flyttbare innretninger som er i petroleumsvirksomheten gjelder drikkevannsforskriften fullt ut.

Tilsyn etter drikkevannsforskriften offshore

Etter avtale fører Fylkesmannen i Rogaland tilsyn med petroleumsinstallasjoner til havs på Mattilsynets forvaltningsområder.

Klageinstans for vedtak er lagt til Mattilsynets hovedkontor.

Nyttige lenker

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore (FHI)  

Fant du det du lette etter?