Tilsyn med vannforsyningssystemenes ledningsnett i 2020 og 2021

Publisert 05.12.2019     Sist endret 27.01.2021
Rør i vannforsyningssystem
Foto: Colourbox

I 2020 og 2021 fører Mattilsynet offentlig kontroll med vannforsyningssystemenes distribusjonssystem. Dette omfatter alle installasjoner knyttet til både vannledninger og drikkevannsbasseng.

Vi fortsetter tilsynet med vannledningsnett i 2021

I 2020 har hovedfokuset vårt vært på vannforsyningssystemenes vannledningsnett. På grunn av koronapandemien har vi ikke fått gjennomført så mange tilsyn som vi hadde planlagt dette året, og viderefører derfor dette tilsynet i 2021.

I tilsynet med vannforsyningssystemenes vannledningsnett legger vi særlig vekt på om farekartleggingen er lagt til grunn for planene for drift, vedlikehold og fornying, og om disse planene er oppdatert og følges.

Tilsynet skal finne svar på om det er gjort en god nok vurdering og håndtering av potensielle farer knyttet til vannledningsnettet som kan true leveringen av nok, trygt drikkevann. Vi skal se på om statusen for hele vannledningsnettet er kjent, og om det er lagt en plan for vedlikehold og fornying av vannledningene. Kjenner dere til hvor mye vann som forsvinner i lekkasjer? Vi skal også undersøke om planen for vedlikehold og fornying er oppdatert, tilstrekkelig ambisiøs og konkret, og om planen følges.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har dessverre ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle vannforsyningssystemene i landet. Likevel bør alle være forberedt på at de kan få tilsyn. Derfor er det lurt om dere har gjennomgått farekartleggingen og planene for drift, vedlikehold og fornying av vannledningsnettet før vi eventuelt kommer. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Mattilsynet vil vanligvis avtale tidspunkt for drikkevannstilsynet på forhånd for å sikre at riktige personer er tilstede. I enkelte tilfeller kan vi også komme på tilsyn uten at det er gjort avtale.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer