Veiledning til drikkevannsforskriften § 17: Registrering

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Dere skal registrere vannforsyningssystemet på skjema fastsatt av Mattilsynet

Hvis dere eier et vannforsyningssystem som leverer drikkevann til minst 2 abonnenter, skal dette registreres hos Mattilsynet. Det samme gjelder hvis dere eier et vannforsyningssystem som leverer drikkevann til en abonnent som ikke er en bolig eller fritidsbolig. Nye vannforsyningssystem skal registreres før byggestart.

Ved registrering fører dere opp en vannverkseier. Registreringen utløser ingen særskilte rettigheter til vannforsyningen for vannverkseieren. Det gir heller ingen utvidede fullmakter over eventuelt andre abonnenter utover det som måtte være avtalt partene imellom.

Gå til informasjon om registreringen

Dere må registrere alle opplysninger som kreves

I Mattilsynets fagdatabase (MATS) har dere to valg for registrering av vannforsyningssystemet:

  • basert på organisasjonsnummer (enhetsregisteret)
  • basert på fødselsdato på ansvarlig person (folkeregisteret)

Vi anbefaler at dere velger å registrere vannforsyningssystemet i enhetsregisteret hvis det er sannsynlig at ansvarlig person stadig endrer seg. Hvis dere ikke har eget organisasjonsnummer, er vannverkseieren pliktig til å registrere på egen person.

Oppgi hvor mye drikkevann som vannforsyningssystemet er dimensjonert for å kunne levere, og hvor mange abonnenter dere leverer til.

Sørg for å registrere alle råvannskildene som finnes i vannforsyningssystemet, inkludert reservevannkilder som dere ikke benytter til vanlig. Dere skal også stedfeste hvor alle disse kildene ligger ved å angi koordinatene til hvert inntakspunkt. Registreringsskjemaet gir mulighet for enten å angi aktuelt sted på et digitalt kartblad eller registrere kjente GPS-koordinater. Koordinatene skal registreres i samsvar med plan- og bygningsloven § 2-1. Dette skal sikre at dataene kan benyttes i det oppdaterte offentlige kartgrunnlaget sammen med annen informasjon. Dermed kan kommunen og andre aktører ta hensyn til alle registrerte vannforsyningssystem når de skal legge offentlige planer. I en beredskapssituasjon kan også en slik lokal oversikt hindre akutt eller diffus forurensing som truer et aktuelt vanntilsigsområde.

Hvis det foreligger ett eller flere vannbehandlingstrinn (ulike typer vannbehandling) i vannforsyningssystemet, skal dette også spesifiseres i skjemaet.

Dere har ansvar for å oppdatere informasjonen hos Mattilsynet                        

Dere skal oppdatere registreringen hvis det skjer vesentlige endringer i vannforsyningssystemet. Dette gjelder for eksempel hvis kontaktinformasjonen endres.

Endret registrering kan utløse krav om plangodkjenning

I noen tilfeller kan endringer i registreringen utløse krav om plangodkjenning i vannforsyningssystemer hvor det ikke var et slikt krav før endringen. Dette kan for eksempel være tilfellet ved endret mengde vann som vannforsyningssystemet er dimensjonert for å produsere, eller ved endret antall abonnenter som forsynes. Dette er beskrevet nærmere i veiledningen til § 18.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?